imot.bg
1


:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- ---

:
 | 

:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | --- ----

- 0 - 0 0 ����������������������������������� �������������������������������������������������������,


( 2 .)
| | SMS | | | | | | imot.bg
| | | | | | 2002-2021 ® Copyright imot.bg